Dzień 706 – Serdecznie Dziękuję za odpisanie 1% z podatku :)

maj 10, 2013   //   przez Jacek   //   BLOG, Ogólne, POMOC  //  Możliwość komentowania Dzień 706 – Serdecznie Dziękuję za odpisanie 1% z podatku :) została wyłączona

1_procent_dziekuje

Poniżej ważne informacje z fundacji gdzie zbieram 1% na subkoncie.

Kiedy otrzymam informację o kwocie 1% podatku, jaka została przeznaczona przez podatników na moją rzecz? Jak odbywa się przypisywanie wpłat z 1%?
Urzędy Skarbowe mają czas do końca lipca danego roku na przelanie na konta organizacji pożytku publicznego wpłat z 1% podatków. Wpłaty te dokonywane są w okresie kwiecień – lipiec na dwa sposoby:

1. jako dedykowane dla danej osoby przelewy (tytuł takiego przelewu brzmi wówczas np. „dla Jana Kowalskiego”) – wówczas informacje o wpłatach są do Państwa wysyłane na bieżąco w miesięcznych aktualizacjach stanu środków zgromadzonych na subkoncie;

2. jako przelewy zbiorcze bez wyszczególnienia kogo wpłaty dotyczą (tytuł takiego przelewu brzmi wówczas np. „1% podatku od 210 podatników”) – wówczas do prawidłowego rozksięgowania wpłat potrzebne jest dodatkowe zestawienie z urzędu skarbowego zawierające szczegółowy wykaz kwot i celów szczegółowych. Takie zestawienie urzędy skarbowe przesyłają w pierwszym tygodniu października. Zawiera ono również przelewy opisane w ptk.1. Większość wpłat z 1% podatku przesyłana jest do opp w oparciu o sposób nr 2.

Czyli całościowe rozliczenie odpisów z 1% podatku możliwe jest w październiku/listopadzie danego roku. Tego miesiąca otrzymują Państwo raport dotyczący przelewów opisanych w ptk 1 i 2. Raport zawiera całkowitą kwotę 1% podatku przekazaną na Państwa rzecz za poprzedni rok podatkowy. Część wpłat zawartych w raporcie została wykazana w zestawieniach miesięcznych od maja do września (wpłaty przesyłane do opp w oparciu o sposób nr 1) .

Czy w raporcie odpisów 1% podatku otrzymam dane podatników, którzy przekazali wpłaty na moją rzecz? Chciałbym  podziękować za 1%.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja nie może przekazywać danych podatników, którzy dokonali odpisów 1% podatku do osób wskazanych w celach szczegółowych. Nawet jeżeli podatnik wyraził w formularzu PIT zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, to zgodnie z interpretacją ustawy jest to zgoda na przekazanie danych do fundacji, a nie do osoby wskazanej w celu szczegółowym. Zgoda na przekazanie danych osobowych nie może bowiem być dorozumiana. Nie przekazujemy również danych osobowych darczyńców dokonujących wpłat bezpośrednich.
Rozumiemy potrzebę podziękowania dla darczyńców oraz podatników, dlatego każdego roku na naszej stronie internetowej zamieszczamy zbiorcze podziękowania w imieniu wszystkich podopiecznych. Niestety tylko na taką formę podziękowań pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa.

Archiwum