POMOC

Mimo że zawsze otaczali mnie ludzie, oklaskiwała publiczność, kiedy zaatakowała choroba zostałem tylko z najbliższymi. Ani państwo, ani miasto mi nie pomogło. Niestety leczenie SM nie jest refundowane przez NFZ, a leki są nieprawdopodobnie drogie. Zaczynam przegrywać walkę i bez wsparcia innych przegram.

Na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji sprzedaliśmy wszystko, co miało wartość, ale to niestety nie wystarcza. Tymczasem w styczniu 2011 roku został zarejestrowany i dopuszczony do sprzedaży na rynku europejskim nowy lek, nowa nadzieja dla mnie. Specyfik ten wykazał się w badaniach klinicznych właściwościami powstrzymującymi postęp choroby oraz co najważniejsze, odbudowującymi uszkodzoną mielinę, a zatem odwracać skutki choroby.

Koszt jednomiesięcznej dawki to ok. 5500 złotych, a lek trzeba przyjmować tak długo jak długo organizm na niego odpowiada pozytywnie

W kwietniu 2012 zdiagnozowano u mnie drugą ciężką chorobę – nowotwór mnogi rdzenia. Ze względu na lokalizację, ilość guzów nowotworowych oraz obciążenie ciężką postacią SM, odmówiono mi leczenia w Polsce.

 

W lutym 2022 rak znów atakuje, odebrał mi wzrok w prawym oku i zabiera się za lewe.
Leczenie zadeklarowała klinika za granicą, niestety koszt jest ogromny 60 tys. euro.
Dlatego zwracam się z prośbą o POMOC 🙏

KONTO PRYWATNE:
Jacek Gaworski
ING Bank Śląski S.A.,
Numer konta: 14 1050 1575 1000 0023 1860 4655

Konto walutowe:
Jacek Gaworski 
Wrocław , ul. Komuny Paryskiej 39-41/9
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
I
BAN code : PL12105015751000009046472214
SWIFT : INGBPLPW

KONTO FUNDACJI:
„FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I CHOROBY NOWOTWOROWE – POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE”
KRS: 0000428288
skrócona nazwa: „Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie”
Opis przelewu : Jacek Gaworski
adres Fundacji: 54-608 Wrocław ul.M.Hłaski 35/6

ING Bank Śląski S.A.
Numer konta:  25 1050 1575 1000 0090 9712 1306 

Konto walutowe:
„Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie”
konto bankowe walutowe: ING Bank Śląski S.A., Oddział Wrocław
Numer Konta : IBAN code:
PL 50 1050 1575 1000 0090 8000 4915
Kod BIC Swift: INGBPLPW
Opis przelewu : Jacek Gaworski

Darowizny przekazywane przez osoby fizyczne

Każdy z nas może przekazać darowiznę na rzecz chorego posiadającego subkonto w Fundacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Taką  jest Fundacja – Pomóż Walczyć O Życie. Darowizny nieprzekraczające 6% dochodu można odpisać od podstawy opodatkowania w corocznym zeznaniu podatkowym. Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej Fundacji.
 Dane do przelewu kwoty darowizn:

„FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I CHOROBY NOWOTWOROWE – POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE”
KRS: 0000428288

skrócona nazwa: „Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie”
Opis przelewu : Jacek Gaworski
ING Bank Śląski S.A., Oddział Wrocław,
Numer konta:  25 1050 1575 1000 0090 9712 1306


Darowizny przekazywane przez Firmy

Przekazanie darowizny przez firmy umożliwiają zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tej ustawy każda firma może odpisać darowiznę od podstawy opodatkowania do wysokości 10% rocznego dochodu.
 Dane do przelewu kwoty darowizn

„FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I CHOROBY NOWOTWOROWE – POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE”
KRS: 0000428288

skrócona nazwa: „Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie”
Opis przelewu : Jacek Gaworski
ING Bank Śląski S.A., Oddział Wrocław,
Numer konta:  25 1050 1575 1000 0090 9712 1306

Przekaż 1% podatku na moje leczenie i rehabilitację

1,5% PODATKU


Archiwum