Dzień 538 – NFZ: pacjent uzyska dostęp do Rejestru Usług Medycznych i sprawdzi, czy jest ubezpieczony

lis 21, 2012   //   przez Jacek   //   BLOG, NFZ, Ogólne  //  Możliwość komentowania Dzień 538 – NFZ: pacjent uzyska dostęp do Rejestru Usług Medycznych i sprawdzi, czy jest ubezpieczony została wyłączona

W pierwszych miesiącach 2013 r. pacjenci uzyskają dostęp do Rejestru Usług Medycznych, czyli m.in. wgląd w stan swoich uprawnień do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej – deklaruje NFZ. To ważne, gdyż według Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia już od 1 stycznia przyszłego roku przed wizytą powinniśmy wiedzieć, czy płatnik uznaje, że jesteśmy ubezpieczeni. W przeciwnym razie Fundusz będzie mógł dochodzić należności za leczenia.

Uruchomienie systemu o nazwie Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) zapowiedział podczas VIII Forum Rynku Zdrowia Andrzej Strug, dyrektor departamentu informatyki NFZ.

Nieścisłości w bazach danych
Andrzej Masiakowski, ekspert Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) podkreśla, że zgodnie z informacjami przedstawionymi lekarzom przez prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz, od 1 stycznia 2013 r. pacjent będzie musiał wiedzieć na pewno, czy jest w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). – Jak ma to zrobić, tego prezes NFZ jeszcze nie wie, ale wie, że taką wiedzę pacjent może posiąść tylko osobiście, stawiając się z dowodem tożsamości w swoim oddziale Funduszu – stwierdził Masiakowski.

PPOZ zwraca uwagę, że z danych NFZ ma wynikać, iż ponad 10 proc. Polaków nie ma w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), tymczasem resort zdrowia podawał, że odsetek nieubezpieczonych sięga zaledwie ok. 1 procenta. – Mniej więcej czterech milionów osób brakuje w CWU i nie jest to wcale związane z brakiem uprawnień do świadczeń – uważa Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Andrzej Strug przyznał, że w przypadkach, w których testowany od połowy października system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) nie potwierdza prawa do świadczeń pacjenta, nie musi to oznaczać, że osoba ta nie jest ubezpieczona. Tłumaczył, że jest to efekt pewnych nieścisłości, które pojawiają się w bazie danych, wynikających m.in. z uwarunkowań historycznych.
Zapowiedział jednocześnie, że w przygotowywanym właśnie przez Fundusz systemie ZIP każdy będzie mógł sprawdzić swój status ubezpieczeniowy.

Uzyskanie dostępu do systemu wymaga wizyty w NFZ

Według dyrektora Andrzeja Struga system ZIP, który umożliwi pacjentom dostęp do Rejestru Usług Medycznych, powinien ruszyć w pierwszych miesiącach nowego roku. Jak tłumaczył, NFZ chce rozszerzyć funkcjonowanie systemu, który już dzisiaj działa w Wielkopolsce, na cały kraj. – Od początku roku planujemy wdrożenie, a kolejne funkcjonalności będą uruchamiane w kolejnych miesiącach – zapowiadał.

– Chcemy, aby pacjenci mogli sprawdzać, jakie usługi były na ich rzecz świadczone oraz żeby wiedzieli ile to kosztuje, bo zdaje się, że ta świadomość nie w pełni zagościła w polskich domach – mówił Andrzej Strug. Jak tłumaczył pacjenci otrzymają dostęp do danych zgromadzonych przez Fundusz na temat swoich wizyt w przychodnich, hospitalizacji, czy recept.

Dyrektor departamentu informatyki NFZ podkreślał, że pacjenci uzyskają poprzez ZIP informację na temat aktualnego stanu swoich uprawnień do świadczeń medycznych. Jego zdaniem, przynajmniej na początku, będzie to najbardziej pożądana informacja. Dostęp do danych pacjenci mają uzyskać poprzez strony internetowe Funduszu. Rejestracja w portalu będzie procedurą, wymagającą jednak wizyty w oddziale Funduszu.

– Niestety, wynika to z faktu, że nie udało się, jak do tej pory, wydać kart ubezpieczenia, które znacznie ułatwiłyby nam wdrożenie takiego systemu – tłumaczył Andrzej Strug.

NFZ i CSIOZ robią to samo?

Fundusz uruchomił już testy systemu, który ma umożliwiać świadczeniodawcom weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych pacjenta (wspomniany eWUŚ). Od nowego roku ma uruchomić usługę dostępu do danych medycznych dla pacjentów. Wśród części obserwatorów rynku pojawiają się opinie, że są to projekty podobne do tych, które ma realizować Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), m.in. w postaci internetowego konta pacjenta.

Leszek Sikorski, dyrektor CSIOZ, podczas VIII Forum Rynku Zdrowia zdecydowanie zaprzeczył tezie, jakoby działania NFZ i Centrum się dublowały. Przypomniał, że w sprawie budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia poczynione zostały odpowiednie uzgodnienia. – Spotkania z udziałem wszystkich podmiotów, biorących udział w przedsięwzięciach informatyzacyjnych, były organizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – poinformował dyrektor Sikorski.

– Staramy się, żeby nie następowało dublowanie działań. Wydaje mi się, że we współpracy z CSIOZ zmierzamy w dobrym kierunku – mówił Andrzej Strug. Zażartował jednocześnie, że na razie z pewnością systemy NFZ i CSIOZ się nie dublują, ponieważ po stronie Centrum nie ma jeszcze gotowych rozwiązań.

System nie może nikogo wykluczać
Jak tłumaczył Leszek Sikorski, podstawową ideą systemu informacyjnego w ochronie zdrowia jest stworzenie rozwiązań, które dostarczą pacjentowi informacji o usługach medycznych niezależnie od tego, kto je finansuje.

– Oczywiście NFZ finansuje obecnie większą część świadczeń zdrowotnych, ale ten rynek rozwija się dynamicznie także poza sektorem publicznym – zaznaczył dyrektor CSIOZ, dodając, iż znaczący procent usług medycznych w Polsce przypada na prywatną ochronę zdrowia. – W systemie musi być miejsce dla wszystkich pacjentów, świadczeniodawców i płatników – stwierdził Leszek Sikorski.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Archiwum