Dzień 512 -Nadal chory na nowotwór ma większe szanse wyleczenie w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji niż w Polsce!!!

paź 26, 2012   //   przez Jacek   //   BLOG, Nowotwór, Ogólne, Życie z SM  //  Możliwość komentowania Dzień 512 -Nadal chory na nowotwór ma większe szanse wyleczenie w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji niż w Polsce!!! została wyłączona

Onkolodzy piszą do ministra zdrowia: konieczne stworzenie strategii leczenia chorych na raka

Konieczne jest wypracowanie centralnej strategii opieki onkologicznej w Polsce – uważają przedstawiciele najważniejszych onkologicznych towarzystw naukowych. Skierowali w tej sprawie list do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Prof. Jacek Jassem, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Autorzy listu, przesłanego w czwartek (25 października) Polskiej Agencji Prasowej, podkreślają, że nowotwory stały się pierwszą przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków, a ich liczba nadal szybko rośnie. Według onkologów związane z tym obciążenia społeczne i ekonomiczne wskazują na pilną potrzebę nadania onkologii najwyższego priorytetu w polityce zdrowotnej państwa.

„Pomimo zwiększenia w ostatnich latach nakładów i realizacji różnych zadań w tym zakresie, zasoby polskiej onkologii i uzyskiwane wyniki leczenia nowotworów są dalece niezadowalające… Nadal chory na nowotwór ma większe szanse wyleczenie w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji niż w Polsce” – czytamy w liście.

Jego autorzy oceniają, że różnice te wynikają prawdopodobnie nie tylko z wyższych nakładów, lepszej dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i terapii, ale przede wszystkim z lepszej organizacji opieki zdrowotnej.

„Przykładem są rozwiązania promujące skoordynowane i interdyscyplinarne leczenie, pozwalające na niwelowanie różnic regionalnych, oparte o mechanizmy motywujące do stosowania uznanych standardów i uzyskiwania najlepszych efektów” – podkreślają onkolodzy.

Ich zdaniem, konieczne jest powołanie stałej Rady ds. Opieki Onkologicznej, przy ministrze zdrowia. W skład tego zespołu ekspertów mieliby wejść reprezentanci różnych specjalności onkologicznych, wytypowani przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej.

Onkolodzy domagają się także pilnego rozpoczęcia prac nad nowelizacją i kontynuacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Chcą też zapewnienia obecności wytypowanych przedstawicieli środowiska onkologicznego przy wszystkich wydarzeniach mających na celu wybór rozwiązań i wskazywanie istotnych działań dla systemowej poprawy stanu polskiej onkologii.

Pod listem podpisali się: przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – prof. Jacek Jassem; prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – prof. Maciej Krzakowski; prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej prof. Krzysztof Składowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. Wojciech Zegarski.

źródło Rynek Zdrowia

Archiwum