Dzień 1251 – informacyjnie…

lis 1, 2014   //   przez Jacek   //   BLOG, Ogólne  //  Możliwość komentowania Dzień 1251 – informacyjnie… została wyłączona

Informacja dla pacjentów zainteresowanych udziałem w eksperymentalnej terapii komórkowej prowadzonej w Klinice Neurochirurgii UMW

Drodzy pacjenci,
W imieniu całego zespołu do badań nad możliwością leczenia urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi, pragnę przekazać informację, iż aktualnie zespół nie prowadzi naboru pacjentów do leczenia eksperymentalnego zwianego z transplantacją komórek gleju węchowego. Trwają jednak przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu badań, co nastąpi najpewniej w następnym roku.

Powstaną dwie strony internetowe, jedna w Polsce (http://www.aksonaxis.org.pl/ oraz jedna w Anglii http://www.nsif.org.uk/, na których będzie można otrzymać szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym w badaniu. Polska strona będzie częścią strony internetowej Zakładu Rehabilitacji w Urazach i Chorobach Kręgosłupa Akson we Wrocławiu. Będzie to punkt zgłoszeń dla pacjentów z Polski. Natomiast międzynarodowa strona rekrutacji będzie prowadzona przez Nicholls Spinal Injury Foundation w Londynie i będzie prowadzić nabór pacjentów z zagranicy. Ostateczna kwalifikacja pacjentów do programu prowadzić będzie interdisciplinarny zespół ekspertów z Polski, kierowany przez dr Pawła Tabakowa z Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Głównym kryterium kwalifikacji pacjentów do programu będzie stwierdzenie w badaniu MRI kręgosłupa całkowitego przerwania rdzenia kręgowego w mechanizmie przecięcia (np. nożem lub innym ostrokrawędzistym przedmiotem). Pacjenci z innym rodzajem uszkodzenia urazowego rdzenia kręgowego nie będą kwalifikowani do projektu. Pozostałe szczegóły kwalifikacji zostaną podane na w/w stronach internetowych.

Prosimy o nienadsyłanie swoich zgłoszeń  na adresy prywatne (mailowe i inne) poszczególnych badaczy z zespołu, na adres Kliniki Neurochirurgii, do Rektoratu, Dziekanatu Uniwersytetu Medycznego oraz n adres Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ponieważ te zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Jedynym sposobem dokonania zgłoszenia będzie na stronach internetowych, które powstaną.

Z poważaniem:
Dr n. med. Paweł Tabakow
Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
kierownik naukowy projektu terapii komórkowej

Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz
kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 


 

Dear patients,
The research team to study the possibility of the treatment of traumatic spinal cord injury is not currently conducting patient recruitment.
However, preparation is underway to begin the next stage of the research, which will probably in the next year.

There will be two websites, one in Poland (http://www.aksonaxis.org.pl/) and one in England (http://www.nsif.org.uk/)  where you will receive detailed information about the criteria for patient selection. The Polish site will be the point of notification for patients from Poland.  The international web recruitment will be via the http://www.nsif.org.uk/ website in the UK.

The main criterion for eligibility of patients to the program will be a condition of total interruption of the spinal cord continuity by transection (e.g. a knife or other sharp-edged objects), confirmed by spine MRI study.  Patients with other types of traumatic or partial spinal cord injury are not eligible.  Other details of the qualification will be posted in the websites.

Applications submitted to the private addresses (email and other) of team members, or to the medical, rehabilitation or university institutions will not be answered, forwarded, or retained.  The only way of filing will be via the websites.

Sincerely:
Pawel Tabakow
Department of Neurosurgery, University Hospital in Wroclaw
Scientific project manager cell therapy

Wlodzimierz Jarmundowicz
Department of Neurosurgery, University Hospital in Wroclaw
Head of the Department

Archiwum