Dzień 349 – czym jest dobro obywateli?!

maj 16, 2012   //   przez Jacek   //   BLOG  //  Możliwość komentowania Dzień 349 – czym jest dobro obywateli?! została wyłączona

Jak to jest, że chorując na SM i raka jestem pozbawiony jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa polskiego, a mimo to, to samo Państwo z mojej głodowej renty odciąga przeróżne składki?!!!

Do tego żeby wiedzieć, że Polska jest w ogonie Europy pod względem opieki zdrowotnej nie trzeba rankingów chorzy każdego dnia doświadczają tego na własnej skórze!

Jesteśmy pozostawieni sami sobie, w imieniu prawa pod zasłoną przepisów odmawia nam się dostępu do leczenia.

Renty i świadczenia przyznawane chorym są głodowe, nie wystarczają na nic, a mimo to są obarczone niezliczonymi składkami.

W tysiącach domów rozgrywają się dramaty, o których politykom się nie śniło.

Posłowie i senatorowie uderzcie się w pierś, jak wywiązujecie się ze złożonej przysięgi:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Archiwum