Dzień 252 – wybrani…

lut 9, 2012   //   przez Jacek   //   BLOG  //  Możliwość komentowania Dzień 252 – wybrani… została wyłączona

Dziś przedstawiono listę 20 osób, którym powierzono życie i zdrowie chorych w Polsce.

Zgodnie z art. 31 s ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dnia 7 lutego 2012 Minister Zdrowia powołał Radę Przejrzystości:

1. Bieńkowska Marzanna
2. Błażewicz Grzegorz
3. Dr Cieślik Anna
4. Prof. Fal Andrzej
5. Prof. Grieb Paweł
6. Prof. Jabłecka Anna
7. Prof. Jakubowski Lucjusz
8. Jankowiak Marlena
9. Prof. Kokoszka Andrzej
10. Dr Maciejczyk Agata
11. Dr Michowicz Aleksandra
12. Prof. Myśliwiec Michał
13. Prof. Pasierski Tomasz
14. Dr Przybyłkowski Adam
15. Prof. Stelmachów Jerzy
16. Prof. Suwiński Rafał
17. Prof. Szawarski Zbigniew
18. Dr Wroński Marek
19. Wójcik-Klikiewicz Barbara
20. Prof. Wysocki Andrzej

Mam nadzieję, że zanim ogłoszono tę listę to punkt 24 został skrupulatnie zrealizowany:
pkt. 24. Deklaracje o braku konfliktu interesów weryfikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Ciekawe komentarze już zaczynają się pojawiać: http://www.rynekzdrowia.pl

Archiwum